آموزش و توانمندسازی

آموزش مهارت های مختلف به مددجویان و توانمند ساختن آنها در حرفه های گوناگون بستری را برای دستیابی آنها به شغلی پایدار و مشارکت در فعالیت های اقتصادی فراهم می کند و موجب استقلال درآمدی مددجو و افزایش رشد اقتصادی جامعه می شود.

تعداد کثیری از مددجویان ما دارای مهارت های شغلی مختلف بوده و توان و انگیزه یادگیری مهارت های مختلف را دارند اما به دلیل عدم آشنایی و هراس از شرایط جدید، ناتوان در شکوفایی استعدادهای خود و بکارگیری توان خود هستند، در حالی که  با دسته بندی نیازهای مددجویان و ارائه خدمات متناسب با نیازها می توان زمینه های توانمندسازی آنان را فراهم آورد.

بدین منظور زنجیره عشق و امید در تلاش است تا با کمک شما خیرین عزیز زمینه ای را برای آموزش و توانمندسازی مددجویان فراهم کند و در این راستا اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی و حرفه آموزی کرده است و از کلیه دوستان و خیرینی که می توانند دانش، مهارت و توانمندی خود را در هر زمینه ای به مددجویان انتقال دهند دعوت به عمل آورده تا در این کار خیر و خداپسندانه ما را همراهی کنند.

از کلیه علاقمندان به مشارکت در این حوزه درخواست می شود فرم مربوطه را با دقت پرکرده تا در اسرع وقت با شما عزیزان تماس گرفته شده و هماهنگی های لازم به عمل آورده شود.

بهره گیری از استعداد ها و توانایی های شما عزیزان بزرگترین سرمایه ما در این راه خداپسندانه است.